UA-100630372-1

Brand Passievol vir  

God  ll  Mekaar  ll  die Wéreld!Ons Standpunt


Ons glo in die drie-eenheid;  Vader, Seun en Heilige Gees, dat die hele Bybel die geskrewe  Woord van God is;Ons  glo  in  redding,  dat  elkeen  deur  wedergeboorte  die  ewige  lewe  kan  beerwe volgens Romeine  10:9;Ons   glo   in   die   Gawes   van   die   Heilige   Gees,   wat   vrylik   mag   beweeg   tydens   enige byeenkomste  van die gelowiges;Ons glo in aanbidding  waar mense vry is, om hul hart uit te leef volgens die Woord van God;Ons glo in 'n liggaamsbediening waar elkeen sy plek in die liggaam van Christus het;
Ons glo in 'n werklike, fisiese hemel wat jy alleenlik  kan beerwe deur wedergeboorte;Ons glo in heiligmaking  waarsonder  niemand  God sal sien nie;Ons  glo  God  praat  met  die  liggaam  van  Christus  op  individuele  vlak  tot  verryking  van  die liggaam;Ons glo aan die doop deur onderdompeling  volgens Matteus 28:19 en Markus 16:16;Ons glo die LIEFDE hoop alles, glo alles en verdra alles, enVolgens Rom 1:24 & 28 & Kol 3:5-6 het ons die persoon lief maar haat die sonde.